Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz poniżej w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ Kałków Termomodernizacja 2017