Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” gościem Pawłowskiego Klubu Seniora  27.02.2018 roku. była Pani Beata Pożoga – dietetyk. Podczas wykładu pt. „Odżywianie osób w podeszłym wieku” Pani dietetyk  omówiła bardzo ciekawe informacje związane z metabolizmem ludzi w podeszłym wieku oraz sposobami ich odżywiania. Podczas prezentacji można było zobaczyć i usłyszeć o zagrożeniach wypływających z nieprawidłowego odżywiania się. Pani dietetyk omówiła i zachęcała seniorów do prawidłowych i zdrowych potraw , które powinni spożywać. Podczas spotkania padało bardzo wiele pytań. Po wykładzie można było również skorzystać z konsultacji z Panią dietetyk.