Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

28 maja na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Seniorzy  z Pawłowskiego Klubu Seniora wzięli w niej udział włączając się w jej część artystyczną. Po głównych uroczystościach wspólnie z dziećmi z Publicznej Szkoły Podstawowej, WTZ, PZAZ, Koła Gospodyń Wiejskich, uczestniczyli w przygotowanym posiłku.