Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

28.06.2018 Czerwcowy Grill

Przy kiełbaskach z grilla, śpiewie i muzyce nasi Seniorzy wraz z prowadzącymi zajęcia instruktorami spędzili czwartkowe popołudnie.