Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2018 dotyczącego wykonania promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma DORAND Zakład Poligraficzny Drukarnia Wydawnictwo z najniższą zaoferowaną ceną 12 054,00 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/