Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Od 3 do 4 września nasi Seniorzy pielgrzymowali do miejsc takich jak: Góra Grabarka, Supraśl, Sokółka, Różanystok, kompleks pokamedulski na Wigrach, Augustów, Tykocin. Dzięki tym miejscom dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy o północnowschodniej części naszego kraju. Poznaliśmy prawosławne cerkwie wraz z przylegającymi do nich monastyrami, nawiedziliśmy Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce oraz kompleks pokamedulski na jeziorze Wigry. W kolejnym dniu naszego pielgrzymowania zostaliśmy oprowadzeni po Augustowie, poznając ciekawe miejsca. Późnym popołudniem zwiedziliśmy urocze miasteczko Tykocin, o którym dowiedzieliśmy się tak wielu wspaniałych historycznych opowieści. Podczas pielgrzymowania towarzyszyli nam bracia Paweł Bolibok i Adam Sztukiewicz oraz organizator naszej pielgrzymki brat Mariusz Kuskowski. W autokarze panowała wspaniała rodzinna atmosfera. Poprzez modlitwę i śpiew powierzaliśmy Panu Bogu nasze intencje.