Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

08.10.2019 przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu jakim były zabawy sportowe uczestników na świeżym powietrzu w ramach projektu „od bierności do aktywności seniorów”. Przypomnimy, że projekt jest współfinansowany przez Wójta Gminy Pawłów.

Podczas zajęć , które poprowadził brat Adam Sztukiewicz zażywaliśmy ruchu w zakresie zabaw sportowych z piłką, nastawionych na aktywizację ruchową seniorów. Podczas aktywności było bardzo wiele radości. Jak podkreślali Seniorzy podczas ruchu automatycznie pojawia się uśmiech.