Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

16 grudnia w Pawłowskim Klubie Seniora miała miejsce prelekcja na temat aktywizacji seniorów w zimie. Prelekcję poprowadziła brat Adam Sztukiewicz.