Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Fundacja San Giovanni powstała 13.02.2015 roku z inicjatywy Ks. Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Świętokrzyskiej Zbigniewa Staniosa. Fundacja znajduje się na terenie sanktuarium maryjnego w Kałkowie – Godowie.

Władze fundacji:

  • Ks. Zbigniew Stanios – fundator i prezes fundacji
  • Wojciech Bidziński – wiceprezes fundacji
  • Jacek Dziułka – członek fundacji

PROŚBA O POMOC

W związku z przystąpieniem do konkursu, w celu pozyskania środków finansowych na termomodernizację budynków, Fundacja San Giovanni zbiera środki na pokrycie wkładu własnego 15% wartości projektu.

Prosimy o pomoc w tej sprawie i dokonanie wpłat na konto:

Bank PEKAO S.A 72124022811111001062070707

W przypadku nie uzyskania środków na realizację projektu w ramach konkursu na termomodernizacje budynków, wpłacone środki finansowe przez Państwa na wkład własny, zostaną wykorzystane na cele statutowe Fundacji.

Prezes Fundacji San Giovanni

Ks. Zbigniew Stanios