Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

FUNDACJA SAN GIOVANNI

przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej

KałkówGodów 84a

27225 Pawłów

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

TERAPIA ZAJĘCIOWA W PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

INTELEKTUALNIE NIEDOSTOSOWANYMI SPOŁECZNIE I SENIORAMI

12.06 14.06.2017 r.

Szanowni Państwo, terapia zajęciowa wchodzi w nowy etap działań. Pragniemy przeprowadzić cykl szkoleń podnoszących kompetencje terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii zajęciowej, wychowawców i pedagogów specjalnych w zakresie jej oddziaływań metodycznych. Pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem. Większość szkoleń oparta jest tylko na nauce wykonania jakiegoś wytworu artystycznego. Brak jest natomiast wiedzy na temat stosowania metodyki terapii zajęciowej. W zeszłym roku w czerwcu w szkoleniu wzięło 57 osób zajmujących się terapią zajęciową. We wrześniu poprowadzimy dla tych osób II stopień szkolenia rozwijając dalej umiejętności metodyczne terapeutów zajęciowych w zakresie konstruowania procesu terapii w oparciu o diagnozę funkcjonalną i terapeutyczną.
Szkolenie ma charakter podnoszenia kompetencji zawodowych. Szkolenie nie nadaje kwalifikacji do podejmowania pracy w zawodzie terapeuta zajęciowy.
Miejsce szkolenia:
Eremy przy Sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie. Kierunek Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski.
Prosimy zapoznać się z ośrodkiem na stronie: www.eremy-kalkow.pl
Cel szkolenia:
Kształtowanie umiejętności prowadzenia procesu terapii zajęciowej przez pracowników przedszkoli integracyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
Prowadzący szkolenie: brat zakonny dr Mariusz Kuskowski–terapeuta zajęciowy z doświadczeniem praktycznym, pracownik naukowo–dydaktyczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej–Curie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzący wykłady i ćwiczenia ze studentami z zakresu metodyki terapii zajęciowej.
Wykaz tematów wykładów wygłoszonych podczas szkolenia I stopnia:
1.Wprowadzenie do terapii zajęciowej– główne założenia.
2.Istota i znaczenie terapii zajęciowej dla rozwoju człowieka.
3.Ustanawianie procesu terapii zajęciowej.
4.Klasyfikacja rodzajów terapii, metod i form–przyporządkowanie ich do poszczególnych jednostek niepełnosprawności i chorobowych.
5.Diagnoza funkcjonalna, różnicowa i terapeutyczna i ich znaczenie dla procesu terapeutycznego.
Koszt szkolenia:200 zł w tym wyżywienie całodzienne i noclegi.
Osoby nie korzystające z noclegu i wyżywienia płacą również za szkolenie 200 zł.
Kwotę należy wpłacić na numer kąta, który wyślemy osobom zgłoszonym po zebraniu się grupy min 20 osób.
W celu rezerwacji ośrodka zgłoszenia proszę złożyć do 20 maja 2017 r., : przysyłając kartę zgłoszenia na adres: fundacja.sangiovanni@wp.pl
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Dodatkowe informacje od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 12.00, pod nr. tel. 41 272–18-44–brat Mariusz Kuskowski