Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Zamówienia publiczne

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2018 dotyczącego wykonania promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2018 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma DORAND Zakład Poligraficzny Drukarnia Wydawnictwo z najniższą zaoferowaną ceną 12 054,00 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

 

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie promocji projektu pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących części:

1) Tablice pamiątkowe – 2 szt. o wymiarach 120cm poziom x 80cm pion zgodnie z załączonym wzorem (tablica.pdf).

2) Zeszyty 32 kartkowe w kratkę formatu A5 z indywidualną okładką kolor – 3 000 szt.

3) Broszury informacyjne o projekcie (format A5,  kolor, max. 10 stron) – 1 000 szt.

4) Strona internetowa projektu –  minimum 5 podstron, możliwość samodzielnej edycji treści przez zamawiającego (dodawanie wpisów, zdjęć,informacji, itp.), instalacja na serwerze Fundacji San Giovanni.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiący załącznik do zapytania ofertowego zgodnie z załączonym wzorem (Formularz oferty.docx) w terminie do dnia 10-08-2018r. do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego na adres:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki określone w zamówieniu.

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2017 dotyczącego wyłonienia Wykonawcy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.02.2017 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DEMAX” Sp. z o.o. ul. Harcerska 11 27-200 Starachowice z ceną 3 296 107,53 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

Szczegółowe uzasadnienie wyboru i trybu zostało przedstawione w załączonym poniżej protokole wyboru ofert:

Protokół z otwarcia i wyb ofert Kałków

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów

Tel.: 698 732 318, e-mail: xzbyszkos@poczta.onet.pl

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz oceny i wyboru oferty:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz poniżej w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ Kałków Termomodernizacja 2017