Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

1
Kalendarium Ojca Pio (wybrane daty)

25 maja 1887
w rodzinie Grazia Forgione i Marii Giuseppy (Peppy), z domu Di Nunzio, urodził się Francesco Forgione

26 maja 1887
został ochrzczony w kościele Świętej Anny

27 września 1899
otrzymał bierzmowanie z rąk abpa Donata Marii Dell’Olio z Benewentu

6 stycznia 1903
rozpoczął nowicjat w klasztorze kapucynów w Morcone

22 stycznia 1903
otrzymał habit (obłóczyny) i imię zakonne Pio

22 stycznia 1904
złożył śluby czasowe w Morcone, a następnie został skierowany do klasztoru w Sant’Elia a Pianisi, aby podjąć naukę w gimnazjum

październik 1905
przeniesiony do klasztoru w San Marco la Catola na studium filozofii

18 lipca 1909
w klasztorze w Morcone przyjął święcenia diakonatu

10 sierpnia 1910
w katedrze w Benewencie, z rąk abpa Paola Schinosiego, otrzymał święcenia kapłańskie

14 sierpnia 1910
odprawił w Pietrelcinie Mszę Świętą prymicyjną

 20 września 1918
stygmatyzacja

1949
w odpowiedzi na apel Piusa XII o modlitwę Ojciec Pio założył Grupy Modlitwy

5 maja 1956
otworzył Dom Ulgi w Cierpieniu, w obecności władz kościelnych i państwowych oraz około 15 tysięcy wiernych

4 kwietnia 1957
papież Pius XII mianował go dożywotnim dyrektorem Trzeciego Zakonu św. Franciszka „Matki Bożej Łaskawej” oraz nadał mu przywilej osobistego prowadzenia Domu Ulgi w Cierpieniu

23 września 1968
umarł o godz. 2.30

26 września 1968
pogrzeb Ojca Pio, w którym uczestniczyło ponad sto tysięcy osób

2 maja 1999
beatyfikacja Ojca Pio

16 czerwca 2002
kanonizacja Ojca Pio

(źródło: http://glosojcapio.pl/index)

 

 

111
Kalendarium św. Jana Pawła II  (wybrane daty)

18 maja 1920
W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodległości służył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień.
20 czerwca 1920
Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka.
Wrzesień 1924

13 kwietnia 1929
Umiera matka Karola, Emilia Wojtyłowa

18 lutego 1941
Umiera ojciec, Karol Wojtyła senior, pochowany 22 lutego na cmentarzu wojskowym na Rakowicach

Październik 1942
Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie

1 listopada 1946
Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy

15 czerwca 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce („Pojęcie wiary u św. Jana od Krzyża”) na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie

30 listopada – 3 grudnia 1953
Rada Wydziału Teologicznego UJ jednogłośnie przyjmuje jego rozprawę habilitacyjną pt. Próba opracowania etyki chrześcijańskiej wg systemu Maxa Schelera

Styczeń 1954
Zatwierdzenie habilitacji

4 lipca 1958

Ksiądz Karol Wojtyła mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski
28 września 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu

30 grudnia 1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim

8 marca 1964
Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa

14 października 1978
Rozpoczyna się kolejne konklawe
16 października 1978
Po raz pierwszy od 1522 r. papieżem nie zostaje wybrany Włoch, lecz Polak – Karol Wojtyła, który przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra i jako biskup Rzymu czyni to w języku włoskim
22 października 1978
Papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat. Na placu św. Piotra Jan Paweł II wypowiada słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu:
„Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju!”

13 maja 1981
Papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra, w czasie jazdy papamobile, pośród tłumu wiernych. Dosięgły go trzy kule. Konieczna była natychmiastowa operacja. Młody Turek Mehmet Ali Agca został ujęty. Należał do faszyzującej organizacji Szare Wilki; do dziś nie wiadomo, czyim był narzędziem

2 – 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca w homilii na Placu Zwycięstwa Papież wzywa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Orędzie niepodległości duchowej Jan Paweł II głosi w Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie i Oswięcimiu

13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego – święto Matki Boskiej z Lourdes – będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego

24 – 25 grudnia 1999

W Wigilię o północy, papież otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

2 kwietnia 2005

Papież Jan Paweł II umiera w Watykanie
(źródło: www.voxdomini.com.pl/pap/kalendarium-1.htm)