Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

 

UROCZYSTE OTWARCIE PAWŁOWSKIEGO KLUBU SENIORA

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci najstarszych mieszkańców parafii w Kałkowie – Godowie a to za sprawą uroczystości inaugurującej Pawłowskiego Klubu Seniora, który tego dnia otworzył swe gościnne podwoje dla mieszkańców gminy Pawłów. Mieści się on na terenie Wioski Osób Niepełnosprawnych znajdującej się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani  Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie.

Zamysł powołania do życia Pawłowskiego Klubu Seniora powstał rok temu dzięki takim ludziom jak: Ks. Zbigniew Stanios –Prezes Fundacji San Giovanni, Pan Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój Sebastian Gralec, Dariusz Kurcman i brat Mariusz Kuskowski ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego. Aby myśl  mogła przerodzić się w czyn zawiązano pomiędzy wyżej wymienionymi  instytucjami umowę partnerską w sprawie napisania, podziału i realizacji zadań w projekcie pod nazwą „Pawłowski Klub Seniora”.

Wspólna praca wyżej wymienionych podmiotów przyniosła owoc w postaci podpisania umowy pomiędzy Ks. Zbigniewem Staniosem  Prezesem Fundacji San Giovanni a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w osobie Pana Marszałka Adama Jarubasa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Będzie on realizowany od 1 stycznia tego roku do 31 grudnia roku następnego placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 11.00 do 19.00.

Pawłowski Klubu Seniora oferuje bezpłatną możliwość spotkania z  prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką. W ramach zajęć będą organizowane również wykłady, prelekcje, pogadanki z ciekawymi ludźmi świata, nauki, kultury oraz z  osobami  funkcyjnymi.

Ponadto są organizowane zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, teatralne, biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię  i wiele innych form aktywizacji.

Kierownikiem Klubu został brat dr Mariusz Kuskowski, redaktor wspomnianego projektu a opiekunem tego miejsca oraz członków klubu jest brat Adam Sztukiewicz ze Wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego.

Podczas oficjalnej części uroczystości otwarcia Ks Kustosz Zbigniew Stanios wygłosił słowo wstępne, po czym głos zabrał Ordynariusz Diecezji Radomskiej Biskup Henryk Tomasik. Następnie przemówili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. W kilku słowach wyrazili oni swoje zadowolenie i poparcie dla tej inicjatywy. I tak w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa  przemówił pełnomocnik Marszałka do spraw seniorów – p. Jerzy Pyrek, a w imieniu pani Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek został odczytany list gratulacyjny, który przeczytał Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowie ŚUW w Kielcach p. Mariusz Pasek. Pan Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas wyraził swoje zadowolenie z finalizacji wspólnego przedsięwzięcia i wyraził chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju gminy oraz jej integralnej części jaką jest Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.

Po wystąpieniach władz brat dr Mariusz Kuskowski kierownik Pawłowskiego Klubu Seniora w kilku słowach opowiedział o historii powstania projektu, jak również przybliżył zebranym jego cele i sposoby w jakie będą one realizowane. Po wystąpieniach władz Bp. Henryk Tomasik dokonał aktu poświęcenia Klubu. Oficjalną część otwarcia sfinalizowało przecięcie wstęgi przez Biskupa Henryka Tomasika oraz przedstawicieli władz

gminnych i wojewódzkich, a także miejscowego kustosza i prezesa Fundacji San Giovanni Ks. Kan. Zbigniewa Staniosa. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się huczna zabaw,  podczas której najpierw wystąpili miejscowi soliści, którzy mimo młodego wieku zachwycili zebranych swoim talentem i kunsztem wokalnym. Podczas wspólnego śpiewania seniorzy nie tylko mogli podziwiać talenty innych, ale mieli również okazję, by zaprezentować swoje walory głosowe,. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem i zabawą taneczną, podczas której seniorzy pokazali młodszemu pokoleniu jak w praktyce wygląda aktywność w wieku senioralnym.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAPRASZAMY DO AKTUALNOŚCI NASZEGO KLUBU : http://sangiovannifundacja.pl/index.php/pawlowski-klub-seniora/nasi-goscie/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAJĘCIA PROWADZONE W PAWŁOWSKIM KLUBIE SENIORA:

 

  • Trening umiejętności interpersonalnych
Trening umiejętności interpersonalnych prowadzony jest w Pawłowskim Klubie Seniora w II i III czwartek miesiąca.
Zajęcia prowadzi Pani Joanna Gołdon – psycholog
W ramach zajęć seniorzy uczą się asertywnych zachowań, poprawy komunikacji interpersonalnej. Kształtowane są również umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy nad emocjami. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu.

 

  • Biblioterapia i zajęcia teatralne

Zajęcia biblioterapeutyczne i teatralne prowadzone są w Pawłowskim Klubie Seniora w środy i w czwartki od 17.00 do 19.00.
Prowadzącym zajęcia jest Pan M. Bidziński. Podczas zajęć uczestnicy projektu stykają się
z literaturą, którą czyją i rozważają w postaci dyskusji, wymiany zdań i poglądów. Podczas zajęć na bieżąco analizowane są nowości wydawnicze o ciekawej tematyce. W ramach zajęć organizowane są wieczorki poetyckie, oglądanie filmów i dyskutowanie nad ich przesłanie.
W ramach zajęć teatralnych uczestnicy projektu podejmują próby odgrywania scenek rodzajowych i małych form teatralnych.
  • Ergoterapia
Zajęcia z ergoterapii w Pawłowskim Klubie Seniora prowadzone są w piątki w godzinach od 11.00 do 13.00.
Zajęcia z ergoterapii czyli zajęcie przez pracę prowadzi brat Adam Sztukiewicz.
W ramach zajęć seniorzy dbają o otoczenie klubu seniora jak również wygląd i estetykę samego klubu. Prowadzone są zajęcia z ogrodnictwa, zajęcia porządkowe, zajęcia
z poznawania z świata przyrody. Seniorzy również podczas zajęć zajmują się klubem seniora dbając o jego czystość i estetykę.

 

  • Muzykoterpia
 Zajęcia  prowadzone są w Pawłowskim Klubie Seniora w czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00.
Zajęcia muzyczne prowadzi M. Bidziński, który zaraża uczestników Pawłowskiego Klubu Seniora miłością do muzyki. W ramach zajęć seniorzy uczą się nowych piosenek, pieśni, kanonów. Prowadzone są zabawy i wieczorki taneczne, wspólny śpiew. W ramach muzykoterapii prowadzone są zajęcia z muzyki relaksacyjnej.

 

 

  • Zajęcia Kulinarne
 Zajęcia kulinarne prowadzone są w Pawłowski Klubie Seniora w środy od 11.00 do 13.00.
Zajęcia prowadzi siostra Anna Jarmołowska
Podczas zajęć seniorzy w ramach treningu przygotowują różne potrawy i smakołyki.
Do tej pory w ramach zajęć kulinarnych zrobiono, tort i ciasto , faworki z okazji „tłustego czwartku”, zupę wielkopostną, zapiekanki i sałatki warzywne.

 

  • Zajęcia z obsługi komputera
 Zajęcia z obsługi komputera w Pawłowskim Klubie Seniora  odbywają się w e wtorki i w piątki od 14.00 do 15.00.Zajęcia prowadzi Piotr Maj – informatyk.
Podczas zajęć seniorzy poznają tajniki związane z obsługą komputera a także jego oprogramowaniem. Seniorzy uczą pisać się tekstów w edytorze Word, poznają sposoby tworzenia prezentacji, plakatów. Uczą się korzystania z Internetu i załatwiania różnych przez niego spraw.

 

 

  • Zajęcia plastyczne i artystyczne
 
Zajęcia plastyczne i artystyczne prowadzone są w Pawłowskim Klubie Seniora w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00.
Prowadzącą  zajęcia plastyczne i artystyczne jest Pani Ewa Gałka, która wdraża uczestników klubu w różne ciekawe metody i techniki pracy plastycznej i artystycznej. Podczas zajęć wykonywane są prace z wikliny papierowej, kompozycje kwiatowe z krempliny. Tematyka prac artystycznych oscyluje wokół wielu ciekawych zagadnień związanych z rokiem kalendarzowym. Prace wykonywane są w konwencji poszczególnych pór roku
i towarzyszących im różnego rodzaju świąt i uroczystości.

 

  • Zajęcia Nordic Walking
Zajęcia z Nordic Walking prowadzone są od marca we wtorki od godziny 17.00 do 19.00.
Prowadzącą zajęcia jest Pani Ewa Sierżęga – pielęgniarka
Po udzieleni przez Panią Ewę instruktażu prawidłowego poruszania się i rozgrzewce nasi Seniorzy rozpoczęli spacery z kijkami. W każdy wtorek w grupie osób spacerują , prowadząc jednocześnie zdrowy tryb życia. Zajęcia z Nordic Walking odbywają się na terenie Sanktuarium Maryjnego jak również po najbliższej okolicy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CIEKAWI LUDZIE

Do Pawłowskiego Klubu Seniora zapraszani są liczni goście w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie”.

Aktualności dotyczące odwiedzin wybitnych postaci, specjalistów w Pawłowskim Klubie Seniora są dostępne  tutaj:

http://sangiovannifundacja.pl/index.php/pawlowski-klub-seniora/cykl-ciekawi-ludzie/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  NASI GOŚCIE  ORAZ POZOSTAŁE WYDARZENIA W PAWŁOWSKIM KLUBIE SENIORA

Do Pawłowskiego Klubu Seniora przyjeżdżają liczni goście np. w lutym 2018 r. gościliśmy funkcjonariuszów policji  z Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo  tutaj: http://sangiovannifundacja.pl/index.php/pawlowski-klub-seniora/nasi-goscie/

Tam są zawarte wszelkie informacje na temat wydarzeń w Pawłowskim Klubie Seniora np. wieczór poezji, Dzień Kobiet itp. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami w Pawłowskim Klubie Seniora.