Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

CYKL „CIEKAWI LUDZIE”

03.06.2019 roku na zaproszenie Seniorów do naszego Klubu przybyli Ojciec Paweł Bolibok i Ojciec Roman Zając ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego. Obaj bracia zakonni 25 maja z rąk Ks. Bp Henryka Tomasika przyjęli święcenia kapłańskie. Podczas spotkania opowiadali o spędzonym czasie w seminarium duchownym w Radomiu, a także o ostatnich dla nich ważnych wydarzeniach. Przy dobrej kawie i ciastku Seniorzy wraz zaproszonymi Gośćmi zaśpiewali kilka utworów religijnych. Na koniec spotkania obaj ojcowie udzielili zgromadzonym w klubie osobom błogosławieństwa.

24 maja 2019 w naszym klubie gościł Ojciec Sergiusz Ślęzak z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Podczas spotkania ojciec Sergiusz zgromadzonym Seniorom przedstawił swój dorobek artystyczny w postaci poezji. Deklamowane wiersze dotykały zagadnień związanych z życiem ludzkim i jego przemijalnością, przyrody, miłości oraz wydarzeń historycznych.

20 maja 2019 w Klubie Seniora gościliśmy Prezesa Spółdzielni Socjalnej „STAR 2006” Pana Mariana Pawłowskiego. Pan Prezes wygłosił prelekcję na temat polskich miodów. Podczas przemowy zapoznał uczestników z walorami zdrowotnymi miodu. Uczył jak odróżnić prawdziwy miód od prefabrykatów.

11 Grudnia w Pawłowskim Klubie Seniora gościła Pani dr Michalina Pisarska pulmonolog, która wygłosiła wykład na temat układu oddechowego osób w starszym wieku.

 

 

27 listopada w Pawłowskim Klubie Seniora gościł dr Tomasz Walendziak – specjalista z zakresu metabolizmu człowieka, który wygłosił wykład na temat metabolicznych osób w starszym wieku.

   

 

 

 

26 października w ramach cyklu ” Ciekawi Ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaproszony został psychiatra Pan dr Konrad Leksa z Kielc. Zaproszony Gość wygłosił wykład pt. „Oblicza depresji”. Podczas wykładu dokonał typologii i charakterystyki depresji ukazując jej różne oblicza. Po prelekcji Seniorzy zadawali lekarzowi wiele pytań dotyczących różnych sytuacji środowiskowych.

 

Z inicjatywy Seniorów 25 września 2018 roku do Pawłowskiego Klubu Seniora został zaproszony Wójt Gminy Pawłów Pan Marek Wojtas. Podczas spotkania zaproszony Gość omówił sprawy inwestycji w gminie Pawłów, a szczególnie w Kałkowie i Godowie. W dalszej części spotkania Seniorzy zadawali Panu Wójtowi pytania dotyczące zagadnień społecznych jak również inwestycyjnych.

5 sierpnia w Pawłowskim Klubie Seniora gościliśmy Piotra Szadkowskiego ucznia klasy III  – akordeon, Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie. Piotr dla zgromadzonej publiczności na akordeonie zaprezentował utwory muzyczne z zakresu pieśni regionalnych, patriotycznych i wojskowych. Gratulujemy Piotrowi talentu i życzymy wytrwałości w ubogacaniu ludzkich serc piękną muzyką.

03.07.2018 w Pawłowskim Klubie Seniora miało miejsce spotkanie z młodzieżą z Archiwum Społecznego działającego przy Stowarzyszeniu PLUS w Pawłowie. Celem spotkania było przedstawienie przez młodzież swojego dorobku historycznego zebranego podczas spotkań z mieszkańcami regionu świętokrzyskiego. Następnie młodzież zadawała pytania naszym Seniorom odnośnie , życia, tradycji regionalnych mieszkańców tutejszej miejscowości.

Do Pawłowskiego Klubu Seniora 22.06.2018 roku z prelekcją na temat podróży przybył Pan Jacek Major. Zaproszony Gość na co dzień pasjonuje się  grafiką i fotografią, ceniony za wiedzę z zakresu paleontologi i ornitologi. Podczas prelekcji zapoznawał Seniorów z tematyką swoich bardzo ciekawych podróży.

 

15 czerwca w Pawłowskim Klubie Seniora w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” swój wykład na temat „Wychowanie jako forma rozwoju wnucząt” poprowadził brat zakonny dr Mariusz Kuskowski. Podczas wykładu wyjaśniono pojęcie wychowania, przedstawiono metody i  formy wychowania. W dalszej części wykładu zaprezentowano typologię postaw rodziców oraz dziadków. Dużo miejsca poświęcono na omówienie typologii rodzin i procesów w nich zachodzących. Na koniec jak zwykle wywiązała się rozmowa na tematy związane z wychowaniem dzieci.

19 kwietnia o godzinie 17.00 do Pawłowskiego Klubu Seniora przybyli goście w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Na początku spotkania wystąpiła Pani Dyrektor Alicja Imioła z prelekcją na temat historii rodzin i dworków szlacheckich zamieszkałych w gminie  Pawłów. Następnie młodzież z grupy teatralno –muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie przedstawiła spektakl na temat życia ówczesnej szlachty.

W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi w Pawłowskim Klubie Seniora 13 marca gościł Pan doktor Ignacy Sawina – kardiolog. Pan doktor poprowadził wykład na temat zagrożeń i chorób związanych z nadciśnieniem tętniczym. Po prelekcji nasi seniorzy zadawali prelegentowi dużo pytań dotyczących wykładu.

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” gościem Pawłowskiego Klubu Seniora  27.02.2018 roku. była Pani Beata Pożoga – dietetyk. Podczas wykładu pt. „Odżywianie osób w podeszłym wieku” Pani dietetyk  omówiła bardzo ciekawe informacje związane z metabolizmem ludzi w podeszłym wieku oraz sposobami ich odżywiania. Podczas prezentacji można było zobaczyć i usłyszeć o zagrożeniach wypływających z nieprawidłowego odżywiania się. Pani dietetyk omówiła i zachęcała seniorów do prawidłowych i zdrowych potraw , które powinni spożywać. Podczas spotkania padało bardzo wiele pytań. Po wykładzie można było również skorzystać z konsultacji z Panią dietetyk.

31-01-2018

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaprosiliśmy Księdza Kustosza Zbigniewa Staniosa, który przedstawił prelekcję na temat powstania naszego klubu. Zachęcił również seniorów do aktywności i prezentacji swojej twórczości podczas zajęć w klubie.