Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Sanktuarium w Kałkowie – Godowie położone jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w gminie Pawłów, powiat Starachowice. Sanktuarium powstało w latach 80 XX wieku. Charakteryzuje się duchem religijno – patriotycznym. Na jego terenie znajdują się budynki, pomniki, miejsca pamięci poświęcone wybitnym ludziom i wydarzeniom Kościoła
i Polski. Od początku powstania miejsce to było nawiedzane przez licznych pielgrzymów szczególnie z Górnego Śląska. Momentem kulminacyjnym było sprowadzenie z Lichenia obrazu Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej. Od tego czasu liczba pielgrzymów stale rosła. Dużym atutem Sanktuarium jest jego usytuowanie u podnóża Gór Świętokrzyskich skąd można podziwiać piękną panoramę. Kolejnym atutem Sanktuarium jest bliskość dróg krajowych DK42 i DK9. Przejeżdżający nimi maja możliwość odwiedzenia tego miejsca.

Sanktuarium włączone jest w sieć szlaków pielgrzymkowych i turystycznych pomiędzy Sanktuarium Św. Krzyża, a Opactwem Cystersów w Wąchocku. Ponadto Sanktuarium stało się tzw. bazą noclegową dla wielu turystów i pielgrzymów zwiedzających region świętokrzyski. Stąd goście Sanktuarium wyruszają między innymi do Sandomierza, Opatowa, Kurozwęk, , Baranowa Sandomierskiego czy na Św. Katarzynę. Lokalizacja Sanktuarium w Kałkowie – Godowie sprawia, że dla wielu gości zarówno z różnych stron kraju, jak i z zagranicy, jest ono atrakcyjnym miejscem do odpoczynku , rekreacji czy skupienia.

Obszar Sanktuarium wynosi 8 ha ziemi i znajdują się na nim: Kościół, dwa domy pielgrzyma, Golgota Martyrologium Narodu Polskiego, Droga Krzyżowa, Grota z Lourd, Muzeum Przeszłości, Panorama Świętokrzyska, Panorama Męki Chrystusa, Droga Betlejemska, Ruchoma Szopka, Golgota Wschodu, Oratorium Fatimskie. Teren Sanktuarium ubogaca piękna roślinność z w komponowanymi alejami spacerowymi.

Na terenie Sanktuarium mieści się ponadto Mini ZOO, stanowiące atrakcję dla najmłodszych oraz formę terapii dla osób niepełnosprawnych. Nadmienić należy, że na terenie Sanktuarium istnieją również dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych: Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
a także Hospicjum. Ponadto w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii można skorzystać z zabiegów leczniczych pod nadzorem specjalisty. Mieści się również sala gimnastyczna, z której korzystają przebywający w Sanktuarium goście. Od 40 lat na terenie Sanktuarium istnieje Amatorski Teatr Parafialny, wystawiający Misterium Męki Pańskiej.