Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Fundacja San Giovanni Godów 84A 27-225 Pawłów informuje, że dla Zamówienia nr 1/2017 dotyczącego wyłonienia Wykonawcy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie, w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 27.02.2017 r. dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DEMAX” Sp. z o.o. ul. Harcerska 11 27-200 Starachowice z ceną 3 296 107,53 zł.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne były w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:

http://sangiovannifundacja.pl/

Szczegółowe uzasadnienie wyboru i trybu zostało przedstawione w załączonym poniżej protokole wyboru ofert:

Protokół z otwarcia i wyb ofert Kałków