Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Od 22.05 do 24.05.2017 w ośrodku „EREM” w Kałkowie, został przeprowadzony projekt Współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku”. Kierownikiem projektu został brat dr Mariusz Kuskowski – terapeuta, pedagog. Osoby współprowadzące zajęcia w projekcie to : mgr Agnieszka Wiącek, mgr Iwona Lipiec, Ewa Gałka.

Cel główny projektu: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych (artystycznych) i społecznych  poprzez terapię zajęciową