Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

31-01-2018

W ramach cyklu „ciekawi ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaprosiliśmy Księdza Kustosza Zbigniewa Staniosa, który przedstawił prelekcję na temat powstania naszego klubu. Zachęcił również seniorów do aktywności i prezentacji swojej twórczości podczas zajęć w klubie.