Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

6 marca w naszym Pawłowskim Klubie Seniora o godzinie 17.00 odbył się autorski wieczór poezji Pani Haliny Piwnik . Pani Halina zaprezentowała swój dorobek artystyczny przy akompaniamencie muzycznym dla seniorów i zaproszonych gości.