Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

24 kwietnia o godzinie 12.00 przybyła do Pawłowskiego Klubu Seniora, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie Pani Monika Skrzeczyna. Podczas spotkania z seniorami nasz Gość omawiał sytuacje zagrożeń jakich mogą doświadczyć osoby starsze w rodzinie. Do głównych zagrożeń stosowanych wobec seniorów Pani kierownik zaliczyła przemoc fizyczną, psychiczna i ekonomiczną. Omówiła również formy pomocy skierowane do osób starszych przez instytucje pomocy społecznej.