Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

19 kwietnia o godzinie 17.00 do Pawłowskiego Klubu Seniora przybyli goście w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Na początku spotkania wystąpiła Pani Dyrektor Alicja Imioła z prelekcją na temat historii rodzin i dworków szlacheckich zamieszkałych w gminie  Pawłów. Następnie młodzież z grupy teatralno –muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie przedstawiła spektakl na temat życia ówczesnej szlachty.