Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Tytuł projektu:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie”

 

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska

Planowane efekty:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie termomodernizacji wraz z OZE budynków użyteczności publicznej przez Fundację San Giovanni – Domu Jana Pawła II i Domu Pielgrzyma.

 

Nr projektu: RPSW.03.03.00-26-0068/16

Wartość projektu: 3 477 045,39 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 2 955 488,58 zł