Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

15 czerwca w Pawłowskim Klubie Seniora w ramach cyklu „Ciekawi Ludzie” swój wykład na temat „Wychowanie jako forma rozwoju wnucząt” poprowadził brat zakonny dr Mariusz Kuskowski. Podczas wykładu wyjaśniono pojęcie wychowania, przedstawiono metody i  formy wychowania. W dalszej części wykładu zaprezentowano typologię postaw rodziców oraz dziadków. Dużo miejsca poświęcono na omówienie typologii rodzin i procesów w nich zachodzących. Na koniec jak zwykle wywiązała się rozmowa na tematy związane z wychowaniem dzieci.