Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Od 21.05 do 23.05.2018 roku w ośrodku rekolekcyjno -wypoczynkowym „Erem” odbył się projekt współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego pt. „Terapia zajęciowa jako lepsze jutro osób w podeszłym wieku”.

Cel ogólny zadania publicznego: podtrzymywanie samodzielności życiowej osób w podeszłym wieku i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych i społecznych  poprzez terapię zajęciową.

Kierownik projektu: brat dr Mariusz Kuskowski. Prowadzący zajęcia z seniorami Ewa Gałka, mgr Iwona Lipiec, mgr Agnieszka Wiącek.

Na potrzebę ponownego wykonania tego typu zadania publicznego wskazują nasze doświadczenia uzyskane podczas realizacji projektu „Od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku”, „Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku” , które zostały zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Mogliśmy obserwować jak uczestnicy tamtych projektów  pełni zaangażowania wykonywali różnego rodzaju zadania praktyczne, społeczne, integracyjne, które samodzielnie inicjowali i realizowali. Oprócz bardzo dobrej atmosfery sprzyjającej temu rodzajowi zadania, osoby w podeszłym wieku podkreślały , że dzięki zajęciom dnia codziennego czują się jak w domu. Pragniemy kontynuować podtrzymywanie  samodzielności i twórczości osób w podeszłym wieku i dalej motywować ich do dalszego rozwoju.

Wszystkim pracującym przy projektach naszej Fundacji składamy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kalinowskiej.