Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

31 sierpnia 2018 gościem Pawłowskiego Klubu Seniora był Ks. Damian Wieruszewski. Ksiądz Damian wygłosił prelekcję na temat zagrożeń duchowych. Nasz gość omówił znaczenie znaków okultystycznych, działania sekt i sposób werbowania nowych członków. Ksiądz Damian podkreślał jak ważną rolę odgrywa prawidłowo prowadzone życie duchowe dla każdego człowieka. Po zakończonej prelekcji Seniorzy zadawali dużo pytań dotyczących myślenia podprogowego, które stosowane jest poprzez obraz, tekst, muzykę.