Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Z inicjatywy Seniorów 25 września 2018 roku do Pawłowskiego Klubu Seniora został zaproszony Wójt Gminy Pawłów Pan Marek Wojtas. Podczas spotkania zaproszony Gość omówił sprawy inwestycji w gminie Pawłów, a szczególnie w Kałkowie i Godowie. W dalszej części spotkania Seniorzy zadawali Panu Wójtowi pytania dotyczące zagadnień społecznych jak również inwestycyjnych.