Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

1 października Pawłowski Klub Seniora zakończył sezon letni spotkaniem integracyjnym przy grillu. Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy DPS „Relax” z Brodów oraz mieszkańcy DPS z Kałkowa. Podczas spotkania seniorzy śpiewali piosenki biesiadne i ludowe. Na akordeonie przygrywał seniorom Ks. Damian Wieruszewski. Natomiast chrupiące kiełbaski przygotował na grillu brat Adam Sztukiewicz – opiekun klubu seniora. Dziękujemy naszym Paniom z Klubu za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.