Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

26 października w ramach cyklu ” Ciekawi Ludzie” do Pawłowskiego Klubu Seniora zaproszony został psychiatra Pan dr Konrad Leksa z Kielc. Zaproszony Gość wygłosił wykład pt. „Oblicza depresji”. Podczas wykładu dokonał typologii i charakterystyki depresji ukazując jej różne oblicza. Po prelekcji Seniorzy zadawali lekarzowi wiele pytań dotyczących różnych sytuacji środowiskowych.