Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

20 listopada w Pawłowskim Klubie Seniora gościła Podinsp. Pani Aneta Pawlińska. Podczas spotkania Pani Podinspektor mówiła o szkodliwości środków psychoaktywnych dla człowieka jak również o metodach i sposobach ich przechowywania przez ludzi młodych. Seniorzy otrzymali dużą i bardzo ciekawą dawkę edukacji na temat środków psychoaktywnych zagrażających życiu młodego człowieka.