Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

27 listopada w Pawłowskim Klubie Seniora gościł dr Tomasz Walendziak – specjalista z zakresu metabolizmu człowieka, który wygłosił wykład na temat metabolicznych osób w starszym wieku.