Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W tym roku połączyliśmy 5 marca Dzień Kobiet z zabawą taneczną z okazji tzw. ostatków. Do naszego klubu zaproszony został zespół „Juchy Świętokrzyskie”, który pod dyrekcją Pana Macieja Bidzińskiego i zarazem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pawłowie wykonał przepięknie szereg piosenek na cześć naszych drogich nam Pań.