Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

20 maja 2019 w Klubie Seniora gościliśmy Prezesa Spółdzielni Socjalnej „STAR 2006” Pana Mariana Pawłowskiego. Pan Prezes wygłosił prelekcję na temat polskich miodów. Podczas przemowy zapoznał uczestników z walorami zdrowotnymi miodu. Uczył jak odróżnić prawdziwy miód od prefabrykatów.