Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

24 maja 2019 w naszym klubie gościł Ojciec Sergiusz Ślęzak z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Podczas spotkania ojciec Sergiusz zgromadzonym Seniorom przedstawił swój dorobek artystyczny w postaci poezji. Deklamowane wiersze dotykały zagadnień związanych z życiem ludzkim i jego przemijalnością, przyrody, miłości oraz wydarzeń historycznych.