Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

01.10.2019 w ramach projektu ” Od bierności do aktywności seniorów” współfinansowanego przez Wójta Gminy Pawłów odbyły się pierwsze zajęcia. W ramach zajęć uczestnicy Pawłowskiego Klubu Seniora oraz mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu odbyli dwu godzinny spacer z kijkami. Zajęcia poprowadziła pielęgniarka Pani Ewa Sierżęga wraz z pozostałymi opiekunami.