Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypomnieliśmy sobie o zagrożeniu dwutlenku węgla dla zdrowia i życia człowieka. Przypomnieliśmy podstawowe zasady bezpiecznego ogrzewania mieszkań i palenia w piecu. Przypomnieliśmy również sobie o czujnikach dwutlenku węgla i gazu, które są w stanie nas ostrzec przed zagrożeniem.