Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

24 października od godziny 17.00 uczestniczyliśmy jako Pawłowski Klub Seniora w GOSiR w Pawłowie w uroczystości poświęconej z okazji „Dnia Seniora”. Podczas spotkania wraz z Klubem Seniora z Pawłowa wysłuchaliśmy licznych piosenek, wykonanych przez młodzież. Następnie przy kawie i poczęstunku  śpiewaliśmy i bawiliśmy się wspólnie. Dziękujemy serdecznie Panu Dyrektorowi Maciejowi Bidzińskiemu za zaproszenie uczestników naszego klubu na tę uroczystość.