Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

W Pawłowskim Klubie Seniora 10 grudnia o godzinie 15.00 odbyło się spotkanie uczestników klubu z Wójtem Gminy Pawłów Panem Markiem Wojtasem. Podczas spotkania omawiana była sprawa dalszej przyszłości klubu seniora w Kałkowie-Godowie. Podczas spotkania obecni byli również Ks. Zbigniew Stanios i Kierownik GOPS w Pawłowie Pani Monika Skrzeczyna.