Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Fundacja San Giovanni z siedzibą w Godowie nr 84a, 27-225 Godów (Zamawiający) informuje, że jako realizator projektu „Mieszkania treningowe szansą na samodzielność” planuje zakup usługi przeprowadzenia szkolenia na „Szkolenie asystenckie dla asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych” dla 8 osób. Przewidywany okres przeprowadzenia szkolenia: 14.09-29.09.2020 r.

Szkolenie 50 godzinne z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego.

Opracowanie szczegółowego programu szkolenia, będzie należeć do Wykonawcy. Szkolenie musi obejmować zapewnienie materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla Uczestników szkolenia.

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej do składania ofert, na przeprowadzenie wyżej określonego szkolenia.

Łączna wartość zamówienia nie przekracza 20 tyś. netto.

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ
USŁUGI ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA SIĘ DO SIEDZIBY

FUNDACJI SAN GIOVANNI

Bądź kontakt mailowy: xzbyszkos@poczta.onet.pl

i/lub telefoniczny: 698732318