Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Fundacji San Giovanni w Godowie

Okres realizacji: 03.2020-06.2022 r.
Projekt realizowany w partnerstwie Fundacji San Giovanni ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z Kielc.

Celem projektu jest zapewnienie w okresie 03.2020-06.2022 kompleksowych, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych skierowanych do 50 (26K/24M) osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Pawłów i Brody. Działania realizowane będą poprzez świadczenie usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci mieszkań wspomaganych oferujących 16 miejsc, przygotowujących osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.
Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– pobyt w mieszkaniu treningowym,
– terapię zajęciową,
– warsztaty z kształtowania i utrwalania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,
– wsparcie psychologiczne.
Dokumenty związane z rekrutacją:
1) Regulamin rekrutacji – pobierz
2) Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz
3) Zaświadczenie lekarskie – pobierz
4) Zaświadczenie psychologa – pobierz